Đánh giá

Chị Trâm Trần

Mình sử Duravit Pregnancy khi mang thai bé thứ 2 . Mỗi lần sử dụng, ...

Chị Ngọc Minh

Mình sử dụng Duravit là nhờ một người chị tặng. Lúc đầu, thì mình cũng...

Chị Ngọc Hiếu

Trải nghiệm lần đầu sử dụng Duravit Pregnancy Em bé của mình đến với mình...

Chị Gia Linh

Cảm nhận thực tế sau khi sử dụng Duravit Pregnancy suốt thai kỳ. Đây là...